دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتاب حماسه داد اثر استاد جوانشیر کتابی ارزشمند و حاصل تحقیقی عمیق پیرامون شاهنامه فردوسی است که لازم است همه ایرانیان قبل از مطالعه شاهنامه این اثر نفیس را مطالعه کرده تا با روح بزرگ فردوسی این مصلح بزرگ و درد اشنای مستمندان قرابت پیدا کنند.
۲۰ شهريور
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
سلام کتاب برخی بررسی ها پیرامون جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران اثر استاد احسان طبری بسیار جالب و به نظر من خواندن ان برای هر ایرانی وطن پرست لازم است تا از سرگذشت ایران و بزرگان اثر گذاردر سرنوشت و میهن عزیزمان با خبر گردیم.
بیژن امامی‌پور این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید