دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
لطفا این کتاب و موجود کنید ... مدت هاست منتظرشم ... تمام امیدم شمایین ...
۰۶ اسفند ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید