دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
من میگم که خدا هیچ تمنایی در مورد ستایش او یا حتی چگونگی اون نداره، پس ژاکوب اجازه بده تا خدارو به شیوه خودم دوست داشته باشم...
چالش نقل قول
۲۱ مرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کسانی هستند که انسان دوستشان ندارد، به این علت که می ترسد دلبستۀ شان شود.

چالش نقل قول
۲۱ مرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
'هیچ وقت نمیشنوید ورزشکاری در حادثه ای فجیع بویایی اش را از دست بدهد. اگر کائنات تصمیم بگیرد درسی دردناک به ما انسان ها بدهد، که البته این درس هم به هیچ درد زندگی آینده مان نخورد، مثل روز روشن است که ورزشکار باید پایش را از دست بدهد فیلسوف عقلش، نقاش چشمش آهنگساز گوشش و اش زبانش... درس من؟ من آزادی ام را از دست دادم...'
چالش نقل قول
۲۱ مرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید