دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
با اینکه با فلسفه و اصول رواقیون در مواری موافق نیستم اما خوندن این کتاب خالی از لطف نیست و دست کم شمارو وادار به فکر کردن و به قول نویسنده شما رو وادار می کنه که یک فلسفه برای زندگیتون انتخواب کنید.
مینا مکوندی این را خواند
بیژن امامی‌پور و خسرو پرویز این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
این کتاب رو با آمیزه ای از تحسین و ناراحتی به پایان رسوندم.تحسین از بابت قلم بی نظیر نویسنده و ناراحتی از بابت پایان سطرهایی که هریک از کلماتش برای من دلجسب بود.شاید در تمام بخش های این کتاب می تونی حس کنی نویسنده نوسینده ی عالمی ست کسی که به خوبی از ادبیات و اساطیر ایرانی و تاریخ حقیقی این کشور مطلعه و به خوبی تونسته این اساطیر و تاریخ ... دیدن ادامه » رو با سیر خطی داستانش ادغام کنه و چند داستان موازی با داستان اصلی خلق کنه که به نوبه ی خودش جذاب بود.فقدان چنین رمانی در سال های اخیر ادبیات معاصر کشور خالی بود. ذهنیتم رو نسبت به رمان نویس های ایرانی اخیر تغییر داد. و به نظرم اررزش خوندن رو داره
مینا مکوندی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید