دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
"اگر در زندگی راه دیگری برمیگزیدم،آن گاه حکایتم چگونه میشد؛به این هم فکر میکنم.اما میدانم که من این راه را انتخاب نکرده ام.این راه مرا انتخاب کرده است."
۲۸ بهمن
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید