دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
مرگ مسئله عجیبی است. آدم‌ها در کل عمرشان جوری زندگی می‌کنند که انگار مرگ اصلاً وجود ندارد، در صورتی که بیشتر وقت‌ها مهم‌ترین دلیل زندگی است.

مردی به نام اُوه | فردریک بکمن
علیرضا اعرابی این را خواند
مژگان خراسانیان این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
مدت‌هاست با خودم عهد کرده‌ام راجع به پول و هنر حرفی نزنم. هر وقت این دو مقوله کنار هم قرار گیرند، هرگز نمی‌توان انتظار حفظ تعادل را داشت: برای هنر، یا کمتر از آنچه در خورش است پرداخته شده و یا بیشتر از آن.

عقاید یک دلقک | هاینریش بُل
یوسف نیک نژاد و روژیتا احمدی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
خاطرات هم می‌توانند سیاه باشند و کشنده‌تر از زهر و فراموشی، استعدادی که یا از اول با آدم هست یا هیچوقت پیداش نمی‌کند.

نیمه‌ی غایب | حسن سناپور
یوسف نیک نژاد این را خواند
زهرا.تهران آماده.تهران و روژیتا احمدی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید