دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
خواهش میکنم این کتاب رو بیارید.حتی شده دست دوم
مینا مکوندی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید