دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
یک کتاب فوق العاده
هفته پیش خریدمش و بعد از گذشت 5 روز از خرید به پست تحویل داده شد و احتمالا اواسط هفته اینده به دستم برسه.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید