دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتابی 100 صفحه ای و قیمت 24 هزارتومنی ؟
سید مهدی سید علوی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
من خودم را در آغوش گرفته ام, نه چندان با لطافت , اما وفادار , وفادار.

متن هایی برای هیچ/ ساموئل بکت
فرزاد تاران این را خواند
S.Ahmad Ardi ، Asal Shams و Majid Abouzar این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
صبر کردیم و صبر کردیم.همه مان.آیا دکتر نمی دانست یکی از چیزهایی که آدم ها را دیوانه میکند همین انتظار کشیدن است ؟
عامه پسند - چارلز بوکفسکی
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
تو
سال ها پیش رفته ای
و جسد های من
در ... دیدن ادامه » هر کجای این خانه
هر یک به کاری مشغول اند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
"می دانم برای کشتن من آمده ای.شلیک کن بزدل,فقط یک مرد را خواهی کشت"

چه گوارا 1928-1967
مشتاق حسین این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
می ریزیم
ریز
ریز
ریز
چون ... دیدن ادامه » برف
که هرگز هیچ کس ندانست
تکه های خودکشیِ یک ابر است
parisa zendebudi ، فاطمه حبیبی و مهدی نیازی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید