دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
این کتاب را شارژ کنید لطفا
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
قیمت ها همه سر به فلک کشیده!! چ خبرهههه
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
اولین اینکه اصلا قیمت عادلانه نیست و دوما اینکه بالاخره نفهمیدیم با ترجمه ی یک مترجم(شهید نورائی) چند انتشاراتی کتاب را چاپ میکنند و حق با کدام است؟ نشر شما یا نشر فرهنگ جاوید؟؟
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
چندین و چند سال است که این کتاب نیست اما در عرض دو سال ۳ ترجمه یا بیشتر ارائه میشود!! واقعا که....
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
این کتاب را از دست ندهید!! ترجمه عالی،خود کتاب عالی و داستان ها همه پر مغز... مقدمه اش هم فوق العاده است
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کتاب در چه حیطه ای هستش؟
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
خدایی قیمتش بالاست؛منصفانه نیست
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
جزو اولین کتابهایی که خواندم؛کلاس دوم یا سوم بودم؛یادش بخیر....
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ترجمه ی آقای امرایی برای این کتاب اصلا تعریفی‌ندارد؛خیلی از داستان ها هم تابلوی تابلو در ممیزی چیزی ازشان نمانده
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید