دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
ترجمه آقای فرشید قهرمانی بهتره یا خانم زیبا اکبری؟ اصن این کتابا فرقیم میکنن باهم رو یکی نوشته تام شرایتر ال بزرگ رو اون یکی ننوشته؟!
۱۵ آذر
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید