دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
مردمی که امیدی به انتقام نداشته باشند قبل از خونریزی به خون خواهی برخواهند خواست
کتاب غول مدفون/نوشته کازویو ایشی گورو