دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
یکی از کتاب های خوب روزگار. البته بخش اول . همیشه دلتنگش میشم
سارا جمعه پور ، مهدی نیازی و Mahzad Zahedi این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید