دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
خواندنِ این کتابِ بی‌نظیر را، جهتِ ارتقاء سطحِ زندگیِ خصوصی و شغلی، شدیداً توصیه می‌کنم!
مطالعه‌ی این کتاب، قطعاً مفید خواهد بود؛ و زندگی‌تان را متحوّل خواهد کرد!
مینا مکوندی و محمد مبینی این را خواندند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
در نوعِ خود، بی‌نظیر!
شدیداً توصیه می‌شود بخوانید!
مینا مکوندی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
عالی!
مینا مکوندی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
عالی!
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
عالی
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
سلام و درود
حیفِ کاغذی که این چیزها را روی‌اَش نوشته‌اند!
از انتشاراتِ وزینِ صابرین، با این‌همه کتاب ارزش‌مند و مفید، واقعاً بعید است چُنین کاری!
مینا مکوندی و محمد مبینی این را خواندند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
سلام و درود
کتابی بی‌نظیر، در نوعِ خود!
شدیداً توصیه می‌شود بخوانید!
مینا مکوندی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
سلام و درود
کتاب بسیار ارزش‌مندی است که متأسّفانه بسیار بد ترجمه شده.
به‌خاطر ایده‌های خلّاقانه، شدیداً توصیه می‌شود بخوانید!
امّیدوارم به‌زودی توسّط یک مترجم حرفه‌ای، ترجمه شود!
مینا مکوندی و محمد مبینی این را خواندند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بسیار عالی و کاربردی؛ با ترجمه‌ی روان و فوق‌العاده!
مینا مکوندی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید