دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
صد نامه ى عاشقانه

بخش هاى ابتدایى کتاب :
صدنامه ... دیدن ادامه » ى عاشقانه تمام آن چیزى است که از خاکستر عشق من مانده،من شاعرى مثل همه ى شاعران و مثل همه ى مردان یادگار هایى از عشق داشته ام و مجموعه نامه هایى... و آن قدر شجاع نبوده ام که همه ى آن را در آتش آن قدر بسوزانم.
منکر نمى شوم که به آتش به عنوان آخرین راه حل ،اندیشیده ام.
راه حلى براى آن که مرا و معشوقه هایم را از سنگینى این بار امانت برهاند.

______________

قشنگم !
از بیرون برایت مى نویسم
هواى بارانى
مثل معشوقه اى قدیمى است که از سفرى دور به دیدارمام آمده
از قهوه خانه اى کنار دریا مى نویسم
آذر ماه دلگیر ،روز نامه ام را خیس کرده
و تو هر لحظه از فنجان قهوه
از سطر هاى مجله
بیرون مى آیى
پنج ماه گذشته
خوبى ؟ عزیزم!
خبر تازه اى نیست
بیرون مثل همیشه در شروع زمستان
- مثل همه ى زن ها- مشغول آرایش است
سفره شام پر از نان غزل

گاهى مشکلات به نظر ساده ،در یک سفر طولانى به مسئله اى اساسى تبدیل مى شوند.یکى از این مسائل غذاست.

ایتالیا ... دیدن ادامه » مهد پیتزاى جهان است.این غذاى پرطرفدار ایرانى ها در هر کوچه پس کوچه اى در شهر هاى ایتالیا مى توانید پیدا کنید.
اما با دیدن اولین پیتزا فروشى تمام تلقى تان نسبت به پیتزا به هم مى ریزد.چون آنچه مى بینید و مى خورید ،شباهت چندانى با پیتزاى وطنى ندارد. مرسوم ترین پیتزا بین ایتالیایى ها پیتزا مارگریتاست که تشکیل شده از یک ورقه ى خیلى خیلى نازک خمیر و مقدار خیلى خیلى کم پنیر.
آن قدر کم که همه جاى سطح خمیر را نمى گیرذ و باعث مى شود که خمیر فقط بوى پنیر بگیرد.روى این مجموعه ،کمى -فقط کمى -سس گوجه فرنگى مالیده شده است .
در ایتالیا وقتى مى گویید پیتزاى قارچ یعنى همین مجموعه منهاى آن سس گوجه فرنگى،به علاوه چند تکه ى کوچک قارچ.

مطمئن باشید اگر یک ایتالیایى به ایران بیاید و به او پیتزا بدهید ،از شما خواهد پرسید:<<چه غذاى خوشمزه او ،اسم این غذا چیه؟>>