دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتابی بزرگ و خوندنی که به این زودیها غبار فراموشی نمی گیرد.با خشم و هیاهو ی ویلیام فاکنر مقایسه شده
هنگام خواندن بار ها اعصابم را خرد می کرد,عقب جلو می رفت,زمان جابه جا می شد و گنگ به تظر می رسید.ولی چه معجزه ای بالا تر از این که وقتی صحنه ی آخر(بهتر بگویم:شاهکار آخر)را خواندم و کتاب را بستم و چشم بر هم گذاشتم تمام ماجراهای این خانواده منظم ... دیدن ادامه » و هنرمندانه توی ذهنم خط سیر خودش را طی می کرد؟ع.معروفی هرگز اثری به این قدرت نداشته.