دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتاب محمد: پیامبر صلح در گرماگرم ستیز امپراطوری ها از آثار هوان کل Juan Cole استاد رشتۀ تاریخ دانشگاه های امریکا و پژوهشگر تاریخ اسلام در نوع خود کتاب بدیعی است. نویسنده به بازخوانی شرح حال محمد (ص) از جوانی تا آخر عمر می پردازد و گزارش تاریخی خود را با استشهاد به بخش هایی از آیات قرآن تکمیل می کند. او بر این باورست که اسلام دین صلح است و نه ... دیدن ادامه » تنها به پیروان محمد (ص) که به همۀ خداباوران درستکار وعدۀ رستگاری و نجات می دهد. نویسنده اسلام را همچون متسامح ترین دین ابراهیمی معرفی می کند و دلایل متعددی در این باره اقامه می نماید. بازخوانی این نویسنده غیرمسلمان از آیین محمد (ص) در زمانی که اسلام به عنوان دینی خشن نمایش داده می شود بسیار جالب توجه است.
مینا مکوندی این را خواند
محمد پیامبر صلح فارغ از آنکه ممکن است چه گرایش دینی ای داشته باشید بسیار پژوهشگرانه و فوق العاده خواندنی است. ترجمه بسیار روان و شیوای کتاب آن را حتی خواندنی تر هم کرده.
۰۷ آبان
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید