دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
همیشه دعوا وجود دارد, کم یا زیاد, و اصلا دعوا خودش نوعی کوری محسوب میشود! (چالش نقل قول)
۱۹ مرداد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید