دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
ترجمه ی این کتاب که توسط دکتر عالی قدر سرکار خانم مهرنوش کی فرخی مدرس فرهیخته ی دانشگاه معتبر شیراز به انجام رسیده است، بسیار عالی صورت پذیرفته است.
با اروزی موفقیت های روزافزون بی انتها برای استاد گران قدرم دکتر کی فرخی
۲۳ دى
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید