دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
با من بگو مگو مکن،
با من بگو،
با من شنو.
فاطمه خیاطی و صدف مولایی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید