دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
با تمام احترام به حسین یعقوبی عزیز باید بگم این کتاب هیچ حرفی برای گفتن نداشت و اصلا با "امشب نه شهرزاد" قابل مقایسه نیست! طوری که اگه کسی در ابتدا ندونه صاحب هر دو اثر یکیه، در آخر سخت باورش شه که این نویسنده همون مولف جسور امشب نه شهرزاده...!
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید