دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
خیلی خوبه اما ای کاش برای جمعه هم یک ستون قائل می شدید. برنامه ریزی برای هر روز هست نه فقط روزهای کاری
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید