دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
به چی فکر میکنی؟چه احساسی داری؟تو اصلا کی هستی؟ما با هم چه کردیم؟در آینده چه کار خواهیم کرد؟چه بر سر هم خواهیم آورد؟
#چالش_نقل_قول
#چالش_نقل قول
۱۹ مرداد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ازش پرسید:"خب،جنابعالی خیال میکنید تا کی میتوانیم این رفت و برگشت مرده شور برده را ادامه بدهیم؟"
فلورنتینو آریثا پاسخ را از پنجاه و سه سال و هفت ماه و یازده روز پیش-به اضافه ی شب هایشان-آماده در آستین داشت.
گفت:"تمام عمر."
#چالش_نقل_قول
#چالش_نقل ... دیدن ادامه » قول
۱۹ مرداد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید