دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید


برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید


Farzam Pooralhoseini این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
زندگی هنگامی که از هر معنایی عاری باشد، کامل‌ترین شکل خود را دارد.
در حقیقت نبود امیدهای واهی، انسان پوچگرا را از بند رویاهای آینده خلاص می‌کند و به او اجازه می‌دهد هم اینک در همان ماجرایی زندگی کند که در محدودهٔ عمر او میگُنجد.

کتاب«قدم ... دیدن ادامه » اول: کامو»
اثر دیوید زین میروینز
ترجمه از روزبه معادی
نشر شیرازه
صفحه ۷۴

فاطمه خیاطی این را خواند
پرستو خلیلی و مینا مکوندی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
رحمت نمی‌تواند شامل حال آدم‌ها بشود، ما نژاد از دست‌رفته‌ای هستیم.

کتاب شرق بهشت
اثر ... دیدن ادامه » جان اشتاین‌بک
ترجمه پرویز‌شهیدی
نشر گهبد
صفحه ۱۷۴

مینا مکوندی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
در حالی که برای ادای احترام تا کمر خم می‌شوم چشمانم صحنه غم‌انگیزی را می‌بینند: پاهای کیم جونگ ایل زیر رومیزی. او کفش‌هایش را درآورده است. حتی رهبر هم به پادرد مبتلاست! همیشه او را موجودی قدسی پنداشته بودم که حتی به توالت هم احتیاج ندارد. این را در مدرسه به ما آموزش داده بودند و حزب هم همین را می گوید: زندگی رهبر ما زنجیره‌ای پیوسته از معجزات است که حتی اگر تمام زندگی‌های فانی مان را هم روی هم بگذارند با آن برابر نمی‌شود. من فکر کرده بودم حالا که مفتخر شده و به حلقهٔ او دعوت شده‌ام در بُعدی قدسی وارد و شریک خواهم شد. اما حالا اینجا ایستاده‌ام و به کفش‌های رهبر عزیز نگاه می کنم.


کتاب ... دیدن ادامه » «رهبر عزیز: نگاهی به درون کره شمالی»
اثر جنگ جین سونگ
ترجمه مسعود حصیرچین
نشر ققنوس

برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید


دکتر مایکل مرزنیچ بعد از اینکه یک قطعه از جمجمهٔ میمون را برداشت و بخش کوچکی از مغز حیوان نمایان شد، میکروالکترود را وارد بخشی از قشر مغز کرد که حس‌های یکی از دست‌های میمون مورد آزمایش را ثبت می‌کرد. مرزینچ سپس به نقاط مختلف دست‌ حیوان ضربه زد تا عصب‌های نزدیک شر الکترود جرقه بزنند. او بعد از چند روز وقتی هزاران بار الکترود را در مغز حیوان حرکت داد، یک «میکرو نقشه» کشید که به صورت دقیق تا جزئیات ریز هر سلول عصبی را هم نمایش می‌داد و نشان می‌داد مغز میمون چگونه حس‌های دست را پردازش می‌کند. او این کار طاقت‌فرسا را با پنج میمون دیگر نیز انجام داد.

مرزنیچ ... دیدن ادامه » سپس مرحلهٔ دوم آزمایشش را آغاز کرد. او با استفاده از یک تیغ جراحی ابتدا خراش‌هایی در دستان حیوان ایجاد کرد و عصب‌های حسی او را می‌کشت. او می‌خواست دریابد که وقتی یکی از سیستم‌های عصبیِ خارجی نابود می‌شود، مغز چه واکنشی نشان می‌دهد و چگونه امکان شفا بخشیدن را فراهم می‌آورد. چیزهایی که او کشف کرد سخت به حیرتش انداخت. عصب‌های دست‌های میمون‌ها، همانطور که انتظار داشت، به شکلی آشفته رشد می‌کردند، و مغز آنها نیز، چنانکه انتظار می‌رفت، آشفته می‌شدند. مثلاً وقتی مرزنیچ یکی از مفاصل پایینی یکی از انگشتان دست میمون را لمس می‌کرد مغز میمون به حیوان خبر می‌داد که این حس از سرِ انگشت آمده است. این پیام‌ها تداخل پیدا می‌کردند و در نتیجه نقشهٔ مغز به هم می‌ریخت. اما وقتی مرزنیچ همین آزمایش را چند ماه دیگر تکرار کرد متوجه شد که دیگر خبری از اختلال ذهنی قبلی در کار نیست. پیامی که مغز میمون‌ها اکنون به آنها می‌داد، با اتفاقی که برای دست‌هاشان افتاده بود، مطابقت داشت‌. مرزنیچ متوجه شد که مغزها خودشان را از نو سازماندهی کرده‌اند. مسیرهای عصبی حیوان‌ها، خودشان را در نقشهٔ جدیدی تنیده‌اند که با ترتیبات جدید اعصاب دست‌ها مطابقت دارد.
در ابتدا او نمی‌توانست چیزی را که دیده باور کند. او نیز مثل هر دانشمند عصب‌شناس دیگر تا پیش از آن لحظه آموخته بود که ساختار مغز در بزرگسالی تغییر نمی‌کند. اما اکنون در آزمایشگاهی به چشم خود می‌دید که مغزهای شش میمون دستخوش بازسازی سریع و گسترده‌ای در سطح سلولی شده‌اند.


کتاب« کم‌عمق‌ها: اینترنت با مغز ما چه می‌کند؟»
اثر نیکلاس کار
ترجمه محمود حبیبی
نشر گمان
صفحات ۵۷ و ۵۸

مینا مکوندی و فاطمه خیاطی این را خواندند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
گاهی فکر می کنم انسانهای خوب و یا بد وجود ندارند.
فقط لحظاتی وجود دارد که طی آن ما خوب یا بد هستیم.
مثلا تو در من این احساس را به وجود می آوری که آدم خوبی هستم.بیل در عوض موجب می شود که احساس کنم بدم.این جنگل می گوید که آدم خوبی هستم.

مینا مکوندی این را خواند
فاطمه خیاطی و fatemeh mozaffarpour این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد
که می حرام ولی به ز مال اوقاف است


حافظ
غزل ... دیدن ادامه » ۴۴
خسرو پرویز و مینا مکوندی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
دیراک معادله ای را نوشته بود برای توصیف رفتار الکترون ها به هنگامی که با میدان های الکتریکی و مغناطیسی بر هم کنش می دهند.ولی انگار معادله اش نیازمند ذرات تازه بود....مانند الکترون ها ولی با بار الکتریکی مخالف.
در آن هنگام،تنها یک ذره ی بنیادی با بار مخالف الکترون در طبیعت شناخته شده بود-‌پروتون.
ولی پروتون ها مانند الکترون ها نیستند،همین ابتدای کار۲۰۰۰بار سنگین ترند.
طبیعت ... دیدن ادامه » به سرعت به کمک شتافت.در عرض دو سال از زمانی که دیراک معادله اش را پیشنهاد کرد،و یک سال پس از اینکه وی را رها کرده و پذیرفته بود که اگر کارش درست بود،آنگاه باید ذره ی تازه ای وجود داشته باشد،آزمایشگرانی که پرتوهای کیهانی بمباران کننده ی زمین را بررسی می کردند به مدرکی برای وجود ذره ای تازه مشابه با الکترون ولی با بار الکتریکی متضاد دست یافتند،که" پوزیترون" نامیده شد.

کار دیراک تایید شد،ولی او بعد ها گفت که معادله اش از خودش هوشمند تر بوده،بر اطمینان نداشتن ابتدایی به نظریه خودش صحه گذاشت.
اکنون ما پوزیترون را"پاد ذره ی"الکترون می نا میم،زیرا معلوم شده که کشف دیراک فراگیر بود.همان فیزیکی که وجود پادذره برای الکترون را الزامی می کند،وجود چنین ذره ای را برای تقریبا هر ذره ی بنیادی الزامی می کند.
مثلا پروتون ها دارای پاد پروتون اند.حتی برخی ذرات خنثی مانند نوترون ها نیز" پاد ذره "دارند.
هنگامی که ذره ها و پاد ذره ها بهم بخورند،به شکل تابش خالص نابود می شوند.
گرچه همه ی اینها بیشتر به علمی تخیلی می خورد،ما در شتاب دهنده های بزرگ ذرات در سرتا سر جهان پاد ذره ها را همیشه درست می کنیم.چون پاد ذرات به گونه ای دیگر از همان ویژگی های ذرات برخوردارند،جهانی از جنس پاد ذره به همان شیوه ی جهانی از جنس ماده رفتار می کند،با پاد دلدادگان نشسته و در پاد ماشین ها مشغول عشق بازی در زیر پاد ماده.
ما فکر میکنیم که زندگی کردن ما در گیتی ساخته شده از ماده و نه پاد ماده با مقادیر برابر از هر دو،تنها از بخت مساعدمان بوده .

صفحات ۷۸ و ۷۹
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
‌امر اخلاقی به عنوان اخلاقی کلی است و به عنوان کلی آشکار و عیان است. فرد، لحاظ شده آن گونه که بی واسطه هست، یعنی به مثابه موجودی جسمانی و روانی، پنهان و پوشیده است. پس رسالت اخلاقیش رهایی از این اخفا و عیان کردن خویش در کلی است. از این رو هر گاه بخواهد در اخفا باقی بماند گناه کرده و به وسوسه دچار شده است و فقط با عیان ساختن خود می تواند ... دیدن ادامه » از آن خلاص شود.

ترس و لرز
صفحه ی 110
مشتاق حسین این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
درواقع فقط جهان شمولی رنج انسانی است که باعث می شود در همه جای دنیا به بیماری های یکسانی برخورد کنیم. آندره مالرو در اشاره به همین مساله است که یک بار از کشیشی که پنجاه سال به اعترافات مردم گوش سپرده بود، پرسید از بشیریت چه آموخته است؟ کشیش پاسخ داد:" مردم بیش از آنچه انسان تصور می کند ناشادند، و واقعیت این است که چیزی به نام انسان ... دیدن ادامه » رشد یافته وجود ندارد."
روان درمانی اگزیستانسیال
صفحه ۳۰
خسرو پرویز این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ژ باربدت: سبک زیستن، این قابل تحسین است.آیا شما یونانی ها را قابل تحسین یافته اید؟

میشل فوکو: نه

ژ ... دیدن ادامه » باربدت:نه الگو و نه قابل تحسین؟

فوکو: نه

ژ باربدت: آنها را چگونه یافته اید؟

فوکو: نه خیلی عالی.آنان بلافاصله به مانعی برخوردند که به نظرم نقطه ی تناقض اخلاق باستان بود یعنی تناقض میان جست جوی مصرانه ی یک سبک خاص زیستن از یک سو و تلاش برای مشترک کردن آن در میان همگان از سوی دیگر؛ سبکی که بی شک یونانیان کم و بیش به طور مبهم با سنکا و اپیکتتوس به آن نزدیک شدند، اما صرفا در قالب یک سبک مذهبی امکان بیان یافت.به نظر من، کل روزگار باستان «خطایی ژرف» بوده است ( می خندد).

ایران روح یک جهان بی روح

صفحه 217
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
انسان اگر مجبور بود جایی مثل نوک صخره یا لبه یک پرتگاه که فقط جایی به اندازه ایستادن داشته باشد و دور و اطرافش فقط دره، اقیانوس، ظلمت و تنهایی ابدی و توفان‌های تمام نشدنی داشته باشد، حتی اگر مجبور بود هزار سال تا ابدیت آنجا زندگی کند، ترجیح می‌داد که زندگی کند تا اینکه همان دم بمیرد. آه زندگی.. زندگی. زندگی کردن هرجور شده تحت هر شرایطی خدای من! این چه حقیقتی است! چه قدر آدمیزاد پست است! ولی آن‌کس که انسان را پست بداند خودش پست‌تر است.


جنایت ... دیدن ادامه » و مکافات
ترجمه اصغر رستگار

خسرو پرویز و fatemeh mozaffarpour این را خواندند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بیشتر وقت ها آدم ها، حتی بدکاران و جانی ها، ساده لوح تر و صاف و ساده تر از آنی هستند که ما تصور می کنیم.


برادران ... دیدن ادامه » کارامازوف
ترجمه: پرویز شهدی


fatemeh mozaffarpour و پارمیدا پرمهر این را خواندند
خسرو پرویز این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید

من شیوه ی کارتان را خوب فهمیده ام. شما مردم را گرسنه نگاه داشته اید و آنها را از هم جدا کرده اید تا عصیان و شورششان را از بین ببرید، شما آنها را ضعیف و درمانده می کنید و سبعانه نیروی آنها را می بلعید و اوقاتشان را مشغول می کنید تا از وحشت نه جوششی بکنند و نه مجالی برای جوشش داشته باشند! آنها در یک جای ایستاده اند و درجا می زنند! راضی باشید! علی رغم جمعیتی که دارند تنها هستند، من هم تنها هستم، همه ی ما تنها هستیم.

حکومت ... دیدن ادامه » نظامی اثر آلبر کامو
صفحه 120
خسرو پرویز این را خواند
مینا مکوندی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
دو نظر درباره دموکراسی بیان شده است.یکی این که در تمامی موارد باید نظر اکثریت حاکم شود.قشر دیگری معتقد است جایی که نظر اکثریت لزومی ندارد، تنها به ابزار محدود نظر میتوان بسنده کرد.نتیجه ی این دو نظر کاملا با هم متفاوت است.طبق نظر نخست،وقتی اکثریت نظری را بیان می کند دیگر کسی نمی تواند بر خلاف آن نظر دهد.در نظر دوم چنین بیان می شود که باید به نظر اقلیت احترام گذاشت فقط با ارزش کمتر.


کتاب ... دیدن ادامه » "چرا من مسیحی نیستم"
اثر
برتراند راسل
صفحه:۱۸۵و۱۸۶

خسرو پرویز این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید


غرور، یک نقص همگانی است. غرور در طبیعت انسان است. آدم های کمی پیدا میشوند که با داشتن شایستگی های بسیار، مغرور نشوند، شایستگی هایی که میتوانند واقعی یا خیالی باشند. خودبینی و غرور با این که همیشه مترادف هم به کار میروند ولی دو مفهوم جداگانه دارند.
یک ... دیدن ادامه » نفر ممکن است مغرور باشد ولی خودبین نباشد. غرور در ارتباط با نظرمان نسبت به خودمان است و خودبینی به نظر دیگران در مورد ما ارتباط دارد.( صفحات 37 و 38)

خودخواهی نوعی ضعف است ولی غرور ،وقتی ذهن سالمی آن را هدایت کند، ضعف محسوب نمیشود( صفحه 92)

کتاب غرور و تعصب
نوشته جین آستین
ترجمه کیوان آشتیانی
نشر افق

fatemeh mozaffarpour این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
آه! یک آسمودئوس اخلاق بیاورید، کسی که برای نوکر عزیز دردانه اش نه تنها سقف ها و دیوار ها را شفاف بکند، بلکه حجاب پنهان کاری، خطا، ریا، تظاهر، دروغ و نیرنگ گسترده شده بر تمام چیز ها را نیز بر ملا گرداند، و به او نشان دهد صداقت حقیقی چقدر کم در جهان یافت میشود، و چه فراوان نادرستی ای که به صورت مخفیانه و در پنهان ترین اعماق پشت سکان نشسته است، حتی آنجا که کمترین ظن را به آن می بریم، یعنی پشت تمام ظاهر های خیرخواه! به همین دلیل است که این همه از بهترین انسان ها با چارپایان دوستی میکنند؛ چرا که در واقع علیه پنهان کاری، دروغ و نیرنگ بی پایان نوع انسان کجا تسلایی می یافتیم اگر سگ هایی وجود نداشتند که میتوانستیم به قیافه ی صادقشان بدون بدگمانی بنگریم؟... دیدن ادامه » کتاب خلاق قانون سیاست
اثر آرتور شوپنهاور
ترجمه عظیم جابری
نشر افراز
صفحه 44
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کسر بودجهٔ ایران از زمان محمد شاه آغاز شد و کار به جایی کشید که در زمان حاج میرزا آقاسی هر سال "دو کرور(پانصد هزار) مخارج ایران بر مداخل آن زیادتی پیدا کرد". و "طرح نخستین بودجه ای که با تمام تعدیلات و رسیدگی ها به مجلس رفت و تصویب شد شش کرور تومان کسر داشت. در سوال 1325 قمری درآمد دولت 15 کرور و خرج 21 کرور بود...کسری بودجه در مجلس دوم بیشتر شد ودولت استقراض کرد." و امروز نیز که سال 1367 است از مخارج دولت نیمی از آن کسر است و بسیاری از دولتمردان استقراض را توجیه میکنند. این ارقام هر قدر تاریک و مبهم باشند در یک نکته هرگونه حجابی را کنار می زنند و واقعیت بسیار تلخی را آشکار میکنند، و آن اینکه ملت ایران مولد نیست و خرج روزانهٔ خود را نمیتواند تأمین کند و اگر به حال خود رها میشد و فرهنگ غرب مزاحمتی برایش نمی آفرید، در گرسنگی و فقر و مرگ و بیماری ، همچون گذشته روزگار می گذرانید. و این جماعت بدون اینکه به دنبال "بزِ بلاگردان" برای کوتاهی های خود باشند باید اعتراف کنند که اَنگ بی لیاقتی بر چهرهٔ آنها در از واقعیت نیست.

کتاب جامعه شناسی نخبه کشی
اثر ... دیدن ادامه » علی رضا قلی
نشر نی
صفحات 130 و131
خسرو پرویز این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
در هر کجا که توده هایی وجود داشته باشند که به دلایلی به سازمان سیاسی گرایش پیدا کرده باشند ،شکل گیری جنبش های توتالیتر (تمامیت خواه دارای ایدئولوژی) ،امکان پذیر است. این توده ها، بر اثر آگاهی از یک مصلحت مشترک، گردهم نمی آیند. آنها فاقد آن احساس تمایز طبقاتیِ ویژه ای اند که در هدف های معین و محدود و دسترسی پذیر بیان میشود.
اصطلاح توده ها ،تنها به آن مردمی اطلاق می شود که ماهیتاً چیزی بیشتر از مجموعه ای از انسان های بی هویت و بی تفاوت نیستند. در نتیجه نمی توان آن ها را در سازمانی مبتنی بر مصلحت مشترک ، یا در احزاب سیاسی و حکومت های محلی یا در سازمان های حرفه ای و اتحادیه های کارگری ، متشکل کرد. این مردم، به گونه ای بالقوه ،در هر کشوری وجود دارند و اکثریت عظیم افرادِ خنثی و از نظر سیاسی بی تفاوتِ کشور را تشکیل می دهند که نه به حزبی می پیوندند و نه حتی به پای صندوق های رأی می روند.

متن ... دیدن ادامه » از کتاب "توتالیتاریسم"
اثر هانا آرنت
ترجمه محسن ثلاثی
نشر ثالث
صفحه 48
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
خدا دریا‌ی سرخ را به دو نیم میکنه. مصریان را غرق در درد و رنج میکنه. و در قالب آتش با موسی صحبت میکنه. چرا همه‌ی معجزات اون موقع اتفاق افتاده ، در دوران تورات؟ به من بگویید هر دوی شما چرا فصل معجزات به سر رسیده؟ آیا خدای قادر به خواب رفته؟وقتی پدرم روی چوبه دار میسوخت خدا کجا بود؟ و چرا سوزانیده شد؟ برای حفاظت کتاب مقدس همون خدا؟ یعنی خدا به اندازه کافی قدرتمند نبود تا پدرم را که ستایشش میکرد نجات بده؟ اگه اینطوره چه کسی چنین خدای ضعیفی رو میخواد؟ یا خدا نمیدانست که پدرم او را ستایش میکرد؟ اگه اینطوره چه کسی چنین خدای غافلی رو میخواد؟ آیا خدا اونقدر قدرتمند بود که میتونست از پدرم محافظت کنه ولی تصمیم گرفت این کار رو نکنه! اگه اینطوره چه کسی چنین خدای نامهربانی رو میخواد ؟

کتاب مسئله اسپینوزا
اثر ... دیدن ادامه » اروین د. یالوم
ترجمه بهاره نوبهار
نشر قطره
صفحه ۸۲

خسرو پرویز این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
سرچشمه هر دروغی در تفکیک زندگی به دو حوزه ی خصوصی و عمومی نهفته است: ما همان آدمیزادی که در زندگی خصوصی هستیم در زندگی عمومی نیستیم .به نظر فرانز در حقیقت زیستن از میان برداشتن مرز میان زندگی خصوصی و عمومی است .او با کمال میل گفته ی آندره برتون را نقل می کند که می گوید : بهتر است در یک خانه شیشه ای زندگی کنیم ، جایی که هیچ چیز پوشیده نیست و همه چیز بر همه ی نگاه ها آشکار است .

کتاب بار هستی اثر میلان کوندرا
ترجمه ... دیدن ادامه » پرویز همایون
نشر قطره
صفحه 143

برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
زن پرسید چرا عقاید و اندیشه های خود را نمی نویسی؟ و او با ملامتی احتیاط آمیز پرسید: برای چه؟ برای مقابله با حرّافان و عبارت پردازانی که قادر نیستند حتی شصت ثانیه پشت سر هم درباره موضوعی بیندیشند؛ یا برای اینکه خودم را در معرض خرده گیری های طبقه متوسط کودنی قرار دهم که اجرای اصول اخلاقی خود را به دست پلیس و هنر های زیبایشان را به دلالان هنری وا می گذارند؟

کتاب دوبلینی ها
اثر ... دیدن ادامه » جیمز جویس
برگردان محمد علی صفریان
نشر نیلوفر
صفحه 141


برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
یک بار به فکرم رسید اگر بخواهند مجرمی را نابود کنند، درهم بشکنند و به طرزی خدشه ناپذیر تنبیهش کنند تا حتی سیاه دل ترین راهزن ها و جنایتکار ها پیشاپیش از ترس آن به خود بلرزند، کافیست کاری از او بکشند کاملاً بیهوده و مطلقاً پوچ.

کتاب خاطرات خانه مردگان
اثر ... دیدن ادامه » فئودور داستایفسکی
برگردان پرویز شهدی
نشر مجید
صفحه 37


fatemeh mozaffarpour این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
اگر لحظه‌ای غافل شوم اضافه وزن پیدا خواهم کرد. همسرم درست عکس من است. هرچه دلش بخواهد میخورد. اصلاً هم تمرین نمیکند و در عوض یک گرم هم به وزن بدنش اضافه نمیشود.حتی یک ذره چربی هم ندارد. تنها یک توضیح برای آن دارم: انصاف ندارد زندگی.
بعضی ها تا پای جان تلاش میکنند و به خواسته شان نمیرسند در حالی که عده ای بی آنکه سر سوزنی زحمت بکشند به آن دست می یابند.

کتاب ... دیدن ادامه » "از دو که حرف میزنیم از چه حرف میزنیم"
اثر هاروکی موراکامی
برگردان مجتبی ویسی
نشر چشمه
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
مادرم به پرستارهایی که در بیمارستان‌های مختلف از پدرم مراقبت کرده بودند حسادت می‌کرد.
دلش می‌خواست پدرم سلامتی‌اش را فقط مدیون او بداند، می‌خواست پدرم به وفاداری خستگی‌ناپذیر او اهمیت دهد.
دیکتاتوری روی دیگر فداکاری است.

کتاب" ... دیدن ادامه » آدمکش کور"
اثر
مارگارت اتوود
برگردان از شهین آسایش
صفحه 108
نشر قفنوس

برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
هیچ وقت شنیده‌اید که غذای گوسفند را به او اهدا یا تقدیم کنند؟ غذا یا علوفه گوسفند را جلویش می‌ریزند.
رفتار با مردم هم باید درست مثل رفتار با گوسفندان باشد. طبیعی‌ترین و مسلم‌ترین حق مردم را باید با تحقیر و توهین،به آن‌ها داد.وگرنه طلبکار می‌شوند.
اگر به مردم عزت بگذارید یا احترام کنید، مردم فکر می‌کنند که شما موظف به عزت گذاشتنید و دنبال باقی مطالبات خود می‌گردند.

کتاب ... دیدن ادامه » دموکراسی یا دموقراضه
اثر مهدی شجاعی
نشر نیستان
صفحه 132

برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
در همین تنهایی است که من شروع میکنم به دیدن، دیدن چیزهایی که آدم های معمولی به چشم شان نمی آید. آنها به قدری به دیدن چیز ها با دو چشم عادت کرده اند که توانایی حقیقی دیدن را از دست داده اند. در کتابی شنیدم حسِ دیدن مانند حس جهت یابی به مرور زمان در نوع آدمیزاد از بین رفته است. قدیم ها که نه نقشه ای در کار بود و نه جاده و خیابانی، آدمها مانند پرندگان چشم شان را می بستند و مسیرشان را حدس میزدند، اما حالا ناچارند نام خیابان ها وکوچه ها را حفظ کنند و مدام توی نقشه ها بگردند تا خودشان را پیدا کنند.
دیدن هم همین طور است، اگر از آن استفاده نکنی ذره ذره از دستش میدهی.

کتاب ... دیدن ادامه » راهنمای مُردن با گیاهان دارویی
اثر عطیه عطار زاده
نشر چشمه
صفحه 15

برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
امروزه شکل های عجیب و غریب و ناشناخته ای از فحشا وجود دارد که در قیاس با آن، فحشای واقعی، حرفه ای شرافتمندانه به حساب می‌آید: چون در فاحشه خانه ها حداقل در مقابل پول چیزی هم عرضه میشود.

کتاب عقاید یک دلقک
اثر ... دیدن ادامه » هانریش بل
برگردان از محمداسماعیل زاده
نشر چشمه
صفحه 309

fatemeh mozaffarpour این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
تعجب نخواهم کرد اگر روزی یکی از کاتولیک ها پشت کرسی خطابه بایستد و از کمبود فاحشه ها در شهر شِکوه و شکایت کند.

کتاب عقاید یک دلقک
اثر ... دیدن ادامه » هانریش بل
برگردان محمد اسماعیل زاده
نشر چشمه
صفحه 96

fatemeh mozaffarpour این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
صفحه 1 از 4