دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کدوم ترجمه به نظرتون بهتره؟
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
هر قدر عقاید کسی احمقانه تر باشد کمتر باید با او مخالفت کرد ...
امیر نگارستان این را خواند
fatemeh mozaffarpour ، Nasim Mousawi ، مینا مکوندی و فاطمه خیاطی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کدوم ترجمه بهتره؟
نیلوفر اخیانی این را خواند
سحر رحیمی این را دوست دارد
فقط ترجمه مانی ارژنگی رو بخونید.
۱۹ آبان
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
این کتاب بسیارفوق العاده هست.
فاطمه خیاطی و مینا مکوندی این را خواندند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بدترین و بی مزه ترین کتاب دنیا که خوندم.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید