دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کسی کتاب روح القوانین اثر منتنسکیو رو داره؟
سلام من یک جلدشو دارم
۲۰ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید