دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
بزرگترین،لذت در زندگى انجام کارى است که دیگران مى گویند تو نمیتوانى. سطرى إز کتاب ولادیمیر مى گوید نوشته فریبا کلهر
تنها چیزى که نیاز داریم تا فیلسوف خوبى بشویم قوه ى شگفتى است جمله اى زیبا و تأثیر گذار از کتاب دنیاى سوفی
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید