دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
ممکن است حالا افکارم خیلی عالی باشد . ادم واقع بینی باشم که همه چیزهای باطل و پوچ را احساس کرده است و ممکن است کسی باشم غیر از میلیونها نفر مردم عادی که مثل حیوانها میخورند و مینوشند و جماع میکنند و میمیرند.
همین هاست که عذابم میدهد و به نظرم پوچ تر و ابلهانه تر از هرچیز می اید.... اما از این پس... من یکی از هزارها خواهم بود... یکی... از میلیونها... ... دیدن ادامه » و در طبقه ای جا خوام گرفت و دیگر اسوده خواهم شد! مثل همانها میخورم و مینوشم و جماع میکنم و زندگی را جدی و واقعی میگیرم ....
محمد رضا میرزایی این را خواند
آرش کاویانی ، نوید علیپور و احسان جهروتی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید