دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
با جلد جدید فرقی داره
علیرضا خرّمی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید