دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید

کتاب تبر اثر دانلد وست لیک داستانی پرکشش که درون مایه ی جنایی آن آمیخته باطنز است . شخصی که بعلت تعدیل نیرو بیکارشده و این بیکاری زمینه ساز بحران برای او و خانواده اش گشته است.
۲۱ بهمن
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کتاب تبر اثر دانلد وست لیک داستانی پرکشش که درون مایه ی جنایی آن آمیخته باطنز است . شخصی که بعلت تعدیل نیرو بیکارشده و این بیکاری زمینه ساز بحران برای او و خانواده اش گشته است.
۲۰ بهمن
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
توصیه اکید میکنم به خواندن این کتاب.
۲۰ آذر ۱۳۹۷
راجع به چیه؟
۲۱ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید