نوع محصول
 کتاب عمومی  نوشت افزار  محصولات فرهنگی  کتاب دانشگاهی  آموزش زبان خارجی
 کمک آموزشی
نام محصول
پديدآورنده
مترجم
ناشر، توليدکننده
محدوده قيمت تا ريال
سال انتشار تا
شابک
مردگان زر خرید (رعایای مرده) / قيمت: ۴۵۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
تاراس بولبا (به سخن) / قيمت: ۲۵۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
کالسکه / قيمت: ۳۵,۰۰۰ ريال
نفوس مرده / قيمت: ۳۸۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
ادبیات داستانی جهان (تاراس بولبا) / قيمت: ۱۲۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
ادبیات داستانی جهان (تاراس بولبا) / قيمت: ۴۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
تصویر / قيمت: ۸۵,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
نفوس مرده (به سخن) / قيمت: ۶۰۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
تاراس بولیا (علمی و فرهنگی) / قيمت: ۱۰۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
نزاع ایوان ایوانویچ و ایوان نیکیفورویچ / قيمت: ۶۵,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
انتقام موحش و قماربازان / قيمت: ۲۵,۰۰۰ ريال
یادداشت های یک دیوانه و هفت قصه دیگر / قيمت: ۲۶۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
عروسی / قيمت: ۴۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
شب نشینیهای دهکده نزدیک دیکانکا / قيمت: ۲۰۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
تاراس بولبا / قيمت: ۳۰,۰۰۰ ريال
پرتره / قيمت: ۷۵,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
پرتره / قيمت: ۷۰,۰۰۰ ريال
بازرس / قيمت: ۶۰,۰۰۰ ريال