نوع محصول
 کتاب عمومی  نوشت افزار  محصولات فرهنگی  کتاب خارجی  کتاب دانشگاهی
 آموزش زبان خارجی  کمک آموزشی
نام محصول
پديدآورنده
مترجم
ناشر، توليدکننده
محدوده قيمت تا ريال
سال انتشار تا
شابک
یادداشت های یک دیوانه و هفت قصه دیگر / قيمت: ۳۰۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
تاراس بولبا (به سخن) / قيمت: ۲۵۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
نزاع ایوان ایوانویچ و ایوان نیکیفورویچ / قيمت: ۶۵,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
مردگان زر خرید (رعایای مرده) / قيمت: ۴۵۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
پرتره / قيمت: ۱۳۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
کالسکه / قيمت: ۳۵,۰۰۰ ريال
نفوس مرده / قيمت: ۰ ريال
ادبیات داستانی جهان (تاراس بولبا) / قيمت: ۱۲۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
ادبیات داستانی جهان (تاراس بولبا) / قيمت: ۴۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
تصویر / قيمت: ۸۵,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
نفوس مرده (به سخن) / قيمت: ۶۰۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
تاراس بولیا (علمی و فرهنگی) / قيمت: ۱۵۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
انتقام موحش و قماربازان / قيمت: ۲۵,۰۰۰ ريال
عروسی / قيمت: ۴۰,۰۰۰ ريال
شب نشینیهای دهکده نزدیک دیکانکا / قيمت: ۳۵۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
تاراس بولبا / قيمت: ۳۰,۰۰۰ ريال
پرتره / قيمت: ۷۰,۰۰۰ ريال
بازرس / قيمت: ۶۰,۰۰۰ ريال