نوع محصول
 کتاب عمومی  نوشت افزار  محصولات فرهنگی  کتاب دانشگاهی  آموزش زبان خارجی
 کمک آموزشی
نام محصول
پديدآورنده
مترجم
ناشر، توليدکننده
محدوده قيمت تا ريال
سال انتشار تا
شابک
صد سال تنهایی / قيمت: ۶۷۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
برای سخنرانی نیامده ام / قيمت: ۱۳۵,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
ماجرای اقامت پنهانی میگل لیتین در شیلی / قيمت: ۲۳۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
عشق در روزگار وبا / قيمت: ۶۹۵,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
صد سال تنهایی (کتابسرای نیک) / قيمت: ۶۹۵,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
زنده ام که روایت کنم / قيمت: ۴۹۸,۸۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
هواپیمای خار غنچه گل سرخ / قيمت: ۱۷۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
دوازده داستان سرگردان / قيمت: ۱۹۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
توفان برگ / قيمت: ۲۵۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
توفان برگ و چند داستان دیگر (کتاب گویا) / قيمت: ۱۵۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
خاطرات یک ژنرال / قيمت: ۲۲۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
شب مینا / قيمت: ۲۳۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
خزان خودکامه / قيمت: ۲۸۵,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
بهترین داستان های کوتاه (گابریل گارسیا مارکز) / قيمت: ۴۵۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
زیباترین غریق جهان (بهترین داستان های کوتاه گابریل ماکرز) / قيمت: ۱۹۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
تدفین مادربزرگ / قيمت: ۱۳۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
سرگذشت یک غریق / قيمت: ۱۲۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
عشق در زمان وبا / قيمت: ۵۵۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
یادداشت های پنج ساله / قيمت: ۲۸۰,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
نوشته های کرانه ای / قيمت: ۴۸۵,۰۰۰ ريال + افزودن به سبد خريد
صفحه 1 از 4