:  بخارا
:  ۶۰
دیوار این ناشر | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
یکی از بهترین‌های بُخارا. منتظر کتابی دیگر از یادداشت‌های محمدعلی فروغی در ماه‌های آتی خواهیم بود، بخش‌هایی از این کتاب را در شمارهٔ مذکور بُخارا می‌توانید بخوانید.
۱۱ دى ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
یادنامه ای برای شهریار عدل. مجله بخارا تنها مجله ای ست که بیشترین میل به خواندنش را دارم. علی دهباشی. کسی که در آخر می توان از او و کیف همراهَش یک مجسمه ساخت. یک سمبل دوست داشتنی.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید