:  مکتوب
:  ۴۵
دیوار این ناشر | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
یک کتاب فوق العاده زیبا و مفهومی.
به کسانی که به دنبال بیداری معنوی هستند، خواندن این کتاب را توصیه میکنم.
۲۶ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
#راوی_شهرکتاب‌_آنلاین

در یکی از رباعی‌هایش از اندوه صحبت می‌کند، می‌گوید که می‌خواهد با این اندوه خانه‌ای بسازد
و ... دیدن ادامه » خودش را سیصد سال در آن حبس کند! سیصد سال!
همه‌ی ما دیده‌ایم که تونل سیصد ساله‌ای جلو ما باز شده.
خب، ماهم این جا دیده‌ایم
پس، چرا هیچ‌کس نمی‌خواهد بفهمد؟
(چون ما، اگر احساسات‌مان اشتباه باشند، اگر تاریخ آن‌ها را مجاز نداند، تصحیح‌شان می‌کنیم)

«برشی از این کتاب را بشنوید با صدای خانم #زینب_اسماعیلی در سایت شهرکتاب آنلاین»

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید