:  شریف
:  ۸
دیوار این ناشر | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
در پشت جلد این کتاب نوشته شده است:
.......این قطار وحشت مثل قطار وحشت شهربازی ها نیست که بتوان نادیده اش گرفت و از کنارش به آرامی رد شد و رفت.این قطار وحشت ،همان زندگی در دوران جدید است که دیر یا زود ما را مسافر خود می کند و اسیر پیچ و خمهایش.
شخصا مطالعه این کتاب را به همه کسانی که می خواهند از خود کسب و کاری داشته باشند و سپس آن را به نسل بعد ... دیدن ادامه » از خود بسپارند توصیه می کنم.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید