:  فنی ایران
:  ۸۹۲
دیوار این ناشر | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتاب خوبی بود مهمتر اینکه برای پسرم جذابیت داشت. حتما پیشنهاد میکنم.
شیما خسروشاهین این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کتاب از نگارش و ترجمه روان و جذابی برای بچه‌ها برخوردار است و کودک با راه حلهای کاربردی در مواجهه با پدیده قلدری آشنا می‌شود
خواندن آن برای والدین و مربیان هم سودمند است.
۱۹ بهمن
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید