:  ماه ریز
:  ۵۱
دیوار این ناشر | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
این کتاب فوق العاده است خوندنش رو به همه پیشنهاد می کنم. کلا به نظرم کیشلوفسکی آدم اندیشمندیه و همه آثارش قابل توجهه. انسان و مفاهیم توی آثارش وجوه بنیادی دارن و واقعا نگاه تاثیر گذاری به زندگی داره.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
■ اینکه چه قدر به موضوعات نزدیک می شوی، فاش می کند که چقدر قصد نزدیک شدن به خودت را داری.
■ اجازه بده دلت همه ی انتخاب هایت را انجام دهد، آنگاه از عقلت برای رسیدن به آن سود ببر.
■ هر چیزی هنر است، اگر آن چیزی که می بینی و انجامش می دهی از دلت برآید، یک هنرمندی.
... دیدن ادامه » شانس هر دیدار، فرصتی است مهم، اگر ما قدرش را بدانیم.
■ یک دوربین هرگز تحت تاثیر غروب آفتاب قرار نخواهد گرفت، اما دل می تواند.


مریم طالبی و فاطمه خیاطی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
- ستمگران و ستمبران
آدم ها یا گروه هایی که بر ضدشان انقلاب می شود،ستمگران نام دارند و به سادگی می شود آن ها را شناخت؛چون تنها کسانی هستند که همه جور خوشی و تفریحی دارند.کلا ستمگران اند که شیک می پوشند،صاحب زمین اند و شب ها تا دیروقت صدای رادیوی شان را بلند می کنند بی آن که کسی سرشان نعره بزند.کارشان هم تثبیت «وضع موجود» است؛وضعیتی که همه چیز به همان صورتی که هست باقی می ماند،هر چند ممکن است هر دو سال یک بار،دیوارها را رنگ کنند.
وقتی «ستمگران»خیلی سخت گیر می شوند،وضعی پیش می آید که به وضعیت پلیسی معروف است.در این وضعیت هر نوع ابراز مخالفتی ممنوع است،مثل نخودی خندیدن،با پاپیون ظاهر شدن و یا لقبِ خیکی به شهردار دادن.در وضعیت پلیسی آزادی های مدنی بسیار محدود می شود.صحبتی از آزادی بیان نیست،اگرچه به آدم اجازه می دهند توی صفحه ی گرامافون لال بازی دربیاورد...
گروه ... دیدن ادامه » هایی که انقلاب می کنند «ستم بَر» نامیده می شوند و معمولا می توان آن ها را دید که در هم می لولند و نِق می زنند و یا ادعا می کنند که سردرد دارند...
باید یادآور شد که پس از اتمام انقلاب،ستم بران غالبا قدرت را به دست می گیرند و همان کاری را می کنند که ستمگران کرده اند.البته آن وقت کشیدنِ آن ها پای تلفن خیلی سخت است.آنها ممکن است حتی پول دستی ای را که هنگام مبارزه برای خریدنِ سیگار و آدامس قرض گرفته بودند،فراموش کنند.
سبحان معصومی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
- تظاهرات و راه پیمایی
نکته ی کلیدی در مورد تظاهرات این است که باید دیده شود،چرا که از معنای «تظاهرات» چنین برمی آید.اگر کسی دور از چشم دیگران و به طور خصوصی در خانه اش تظاهرات کند،این از لحاظ فنی «تظاهرات» نیست،بلکه فقط «حرکتی ابلهانه» یا «رفتاری خرکی» است.
سبحان معصومی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
برای انکه کمی، حتی اگر شده کمی زندگی کرد، دو تولد لازم است. تولد جسم سپس تولد روح.هردو تولد مثل کنده شدن هستند.تولد اول بدن را به این دنیا می افکند و تولد دوم روح را به آسمان می فرستد.

فراتر از بودن، کریستین بوبن
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
زن بگو آ.

مرد آ.

زن ... دیدن ادامه » مهربون تر، آ.

مرد آ.

زن آهسته تر، آ.

مرد آ.

زن من یه آی لطیف تر می خوام، آ.

مرد آ.

زن با صدای بلند اما لطیف، آ.

مرد آ.

زن بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی دوستم داری.

مرد آ.

زن بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی هرگز فراموشم نمی کنی.

مرد آ.

زن بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی خوشگلم.

مرد آ.

زن بگو آ، یه جوری که انگار می خوای اعتراف کنی خیلی خری.

مرد آ.

زن بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بگی برام می میری.

مرد آ.

زن بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی بمون.

مرد آ.

زن بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی لباسات رو درآر.

مرد آ.

زن بگو آ، یه جوری که انگار می خوای ازم بپرسی چرا دیر اومدی.

مرد آ ؟

زن بگو آ، مثل این که بخوای بهم بگی سلام.

مرد آ.

زن بگو آ، مثل این که بخوای بهم بگی خداحافظ.

مرد آ.

زن بگو آ، مثل این که ازم بخوای یه چیزی برات بیارم.

مرد آ.

زن بگو آ،

مرد آ.. . .زن آهان. بگو آ، انگار که می خوای یه چیز خیلی مهم بهم بگی.

مرد آ.

زن بگو آ، انگار که بخوای بهم بگی که دیگه ازت نخوام بگی آ.

مرد آ.

زن بگو آ، انگار که می خوای بگی فقط با آ حرف زدن خیلی عالیه.

مرد آ.

زن ازم بخواه که بگم آ.

مرد آ.

زن ازم بخواه که یه آی لطیف بگم.

مرد آ.

زن ازم بخواه که که آهسته یه آی لطیف بگم.

مرد آ.

زن ازم بپرس همون قدر که دوستم داری، دوستت دارم؟

مرد آ ؟

زن بهم بگو که دارم دیوونت می کنم.

مرد آ.

زن و این که دیگه حوصله ت سر رفته.

مرد آ.

زن خب، من قهوه می خوام؟

مرد آ ؟

زن معلومه که می خوام.

[ مرد بلند می شود و برای زن قهوه می ریزد.]

مرد آ ؟

زن آره یه قند کوچولو، مرسی.

مرد [ پاکت سیگارش را به سوی او می گیرد.] آ ؟

زن نه خودم دارم.

[ زن پاکت سیگارش را در می آورد و سیگاری از آن بیرون می کشد.]

مرد [ فندکش را را به سوی او می گیرد.] آ ؟

زن فعلا نه، مرسی.

مرد آ؟

زن نمی دونم... شاید... ترجیح می دم امشب خونه غذا بخوریم.

مرد آ.

زن باشه، ولی آخه سسش رو داریم؟

مرد آ.

زن پس بریم بیرون.

مرد آ.

زن پس همین جا بمونیم.

مرد آ...

زن بیا این جا...

مرد آ...

زن تو چشام نگاه کن.

مرد آ.

زن تو دلت یه آ بگو.

مرد ...

زن مهربون تر.

مرد ...

زن بلند تر و واضح تر،برای این که بتونم بگیرمش.

مرد ...

زن حالا یه آ تو دلت بگو، انگار که می خوای بهم بگی دوستم داری.

مرد ...

زن یه بار دیگه.

مرد ...

زن یه آ تو دلت بگو، انگار می خوای بهم بگی هیچ وقت فراموشم نمی کنی...

مرد ...

زن یه آ تو دلت بگو، انگار می خوای بگی خوشگلم.

مرد ...

زن حالا می خوام یه چیزی ازت بپرسم... یه چیز خیلی مهم... و می خوام تو دلت بهم جواب بدی. آماده ای؟

مرد ...

زن آ ؟

مرد ...

زن ...

مرد ...
سپیده شوهانی و پروین اربابی این را دوست دارند
یکی از زیباترین نمایشنامه هایی که تا به حال خوندم...
۱۳ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
... راستی آدم بهتر است دل داده باشد یا دل دار؟ اگر کلسترول تان بالای ششصد است، هیچ کدام. البته مرادم از عشق، عشق رمانتیک است، عشق بین زن و مرد، نه بین مادر و فرزند، یا پسر بچه و سگش، یا بین دو سر پیشخدمت. نکته ی شگفت آور این که وقتی کسی عاشق است، ویر آواز خواندن دارد. باید به هر قیمتی شده دربرابر این کشش مقاومت کند. همچنین مراقب باشد که حرف های عاشقانه اش توسط جوانان خون گرم بصورت تصنیف در نیاید.

مسلما دوست داشته شدن با ستایش شدن فرق دارد. آدم ها را می شود از دور هم ستایش کرد، اما برای اینکه کسی را واقعا دوست داشته باشی، لازم است با او در یک اتاق باشی و پشت پرده ها قوز کنی.

برای ... دیدن ادامه » عاشق خوب بودن باید قوی و مهربان بود. می پرسید: چقدر قوی؟ گمانم بلند کردن یک وزنه پنجاه پندی کافی است. درضمن یادتان باشد که برای عاشق، معشوق همیشه زیباترین چیز قابل تخیل است. اگر چه برای یک غریبه ممکن است فرقی با یک پرس خوراک ماهی آزاد نداشته باشد. زیبایی بستگی به چشم بیننده دارد اگر بیننده چشم هایش ضعیف باشد، می تواند از بغل دستی اش بپرسد کدام دختر خوشگل تر است. (درواقع، زیباترین دخترها تقریبا همیشه کسل کننده ترین شان هستند، و برای همین هم هست که بعضی ها احساس می کنند دنیا حساب و کتاب ندارد)...!


بی بال و پر / طنزهای وودی آلن/ مترجم: محمود مشرف آزاد تهرانی
مریم محمدی وند و فاطمه حبیبی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
این نمایشنامه با صبح آغاز می شود و با صبح به پایان می پذیرد . نویسنده از همون ابتدا کاری میکنه که شما کتاب رو زمین نزارید و در عرض یکی دو ساعت تمومش کنید.
سارا ثقفی و سارا داجر این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید