:  مبلغان
:  ۹۷
دیوار این ناشر | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
در زمینه فروش مشاوره ای و فروش حضوری، به خصوص کسانی که بایستی برای پرزنت و ارائه ی محصول با مشتری جلسات متعدد برگزار کنند؛ بسیار مفید و کاربردی است. در نه سال گذشته بیش از چهار بار آن را مطالعه کرده ام و هربار چیزی جدید از آن آموخته ام.
۰۱ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید