:  سروش
:  ۱۰۲۲
دیوار این ناشر | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
تمامی قلمروهای هنر از قبیل نقاشی، پیکر تراشی، تئاتر، موسیقی، سینما و غیره با اصول یکسانی اداره می شوند. فقط وسایل اجرا از رشته ای به رشته دیگر عوض می شود. (هارالد مانته)
۲۱ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
از این لحظه به بعد دیگر در دنیا هیچ چیز ارزشی ندارد و همه چیز بازیچه ای بیش نیست .


به ... دیدن ادامه » مرور زمان نسبت به آنچه اغلب واهمه داریم نفرت پیدا می کنیم .


روزی که دیگر وجود نداشته باشم جزئی از عالم و همه چیز خواهم بود .
علیرضا صفرخانی این را خواند
ابوالفضل بیات این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید