عناوین این بخش در برگیرنده کتاب‌هایی با موضوعات متنوع همچون آموزشی، اقتصادی، ایرانشناسی، حقوق، روانشناسی، کتب شعر، رمان، داستان کوتاه، انواع نشریات و هزاران عنوان متفاوت می‌باشد.