داستان‌های دیدنی

دوشنبه - ۰۲ اسفند ۱۳۹۵
۱۶:۰۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

بفرمایید فلسفه

سه‌شنبه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

کافکا از نگاه آدورنو

سه‌شنبه - ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

شاه‌، بی‌بی، سرباز

سه‌شنبه - ۲۸ دى ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

ایرانیان و سفرنامه‌نویسی

سه‌شنبه - ۲۱ دى ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

چرخش از گفتمان غرب‌ستیز به گفتمان پسااستعماری

سه‌شنبه - ۱۴ دى ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

گرایش‌های نو در شعر آلمانی‌زبان

سه‌شنبه - ۲۳ آذر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

ملت عشق در بوته‌ی نقد

سه‌شنبه - ۱۶ آذر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

فلسفه‌ی ارتباطات

سه‌شنبه - ۰۲ آذر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

دلایل عشق

سه‌شنبه - ۲۵ آبان ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

جایگاه تاریخ شفاهی در حفظ و تبیین سیره و اندیشه‌ی امام موسی صدر

سه‌شنبه - ۱۸ آبان ۱۳۹۵
۱۸:۰۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

جهان داستانی خوسه دونوسو

سه‌شنبه - ۱۸ آبان ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

صد سال با ناتالیا گینزبورگ

سه‌شنبه - ۱۱ آبان ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

ادبیات گمانه‌زن، رازی از آنِ شهرزاد

سه‌شنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

باغ زمستان والری فریتش

چهارشنبه - ۲۸ مهر ۱۳۹۵
۱۸:۰۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب
صفحه 1 از 6