ادبیات گمانه‌زن، رازی از آنِ شهرزاد

سه‌شنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

خاقانی از نگاه خاقانی

چهارشنبه - ۲۸ مهر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

باغ زمستان والری فریتش

چهارشنبه - ۲۸ مهر ۱۳۹۵
۱۸:۰۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

پرسش‌های بوطیقای داستایفسکی

سه‌شنبه - ۲۷ مهر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

خاقانی و حافظ، خداوندان قصیده و غزل

چهارشنبه - ۱۴ مهر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

سبک و زبان در نقد ادبی

سه‌شنبه - ۱۳ مهر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

فلسفه و ادبیات رمانتیک آلمانی (۱)

چهارشنبه - ۰۷ مهر ۱۳۹۵
۱۴:۰۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

سه گانه‌ی تخیل، تجربه و عاطفه در شعر خاقانی

چهارشنبه - ۰۷ مهر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

مدیر خانه‌ی شعر برلین در شهر کتاب

دوشنبه - ۰۵ مهر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

کارگاه نقد روایت‌شناختی

شنبه - ۰۳ مهر ۱۳۹۵
۱۴:۰۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

تحلیل رباعیات خاقانی

چهارشنبه - ۲۴ شهريور ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

مفهوم آیرونی

سه‌شنبه - ۲۳ شهريور ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

داوری منتقدان درباره‌ی خاقانی

چهارشنبه - ۱۷ شهريور ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

انیس‌العشاق در ایتالیا

سه‌شنبه - ۱۶ شهريور ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

تاثیر زمان و مکان در شعر خاقانی

چهارشنبه - ۱۰ شهريور ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب
صفحه 3 از 13