جایگاه تاریخ شفاهی در حفظ و تبیین سیره و اندیشه‌ی امام موسی صدر

سه‌شنبه - ۱۸ آبان ۱۳۹۵
۱۸:۰۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

جهان داستانی خوسه دونوسو

سه‌شنبه - ۱۸ آبان ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

خاقانی و مسیحیت

چهارشنبه - ۱۲ آبان ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

صد سال با ناتالیا گینزبورگ

سه‌شنبه - ۱۱ آبان ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

ادبیات گمانه‌زن، رازی از آنِ شهرزاد

سه‌شنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

خاقانی از نگاه خاقانی

چهارشنبه - ۲۸ مهر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

باغ زمستان والری فریتش

چهارشنبه - ۲۸ مهر ۱۳۹۵
۱۸:۰۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

پرسش‌های بوطیقای داستایفسکی

سه‌شنبه - ۲۷ مهر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

خاقانی و حافظ، خداوندان قصیده و غزل

چهارشنبه - ۱۴ مهر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

سبک و زبان در نقد ادبی

سه‌شنبه - ۱۳ مهر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

فلسفه و ادبیات رمانتیک آلمانی (۱)

چهارشنبه - ۰۷ مهر ۱۳۹۵
۱۴:۰۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

سه گانه‌ی تخیل، تجربه و عاطفه در شعر خاقانی

چهارشنبه - ۰۷ مهر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

مدیر خانه‌ی شعر برلین در شهر کتاب

دوشنبه - ۰۵ مهر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

کارگاه نقد روایت‌شناختی

شنبه - ۰۳ مهر ۱۳۹۵
۱۴:۰۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

تحلیل رباعیات خاقانی

چهارشنبه - ۲۴ شهريور ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب
صفحه 3 از 13