سیری در غزل‌شناختی سعدی و خواجوی کرمانی

چهارشنبه - ۲۹ دى ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

شاه‌، بی‌بی، سرباز

سه‌شنبه - ۲۸ دى ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

ایرانیان و سفرنامه‌نویسی

سه‌شنبه - ۲۱ دى ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

زیبایی‌شناسی شعر خواجوی کرمانی

چهارشنبه - ۱۵ دى ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

چرخش از گفتمان غرب‌ستیز به گفتمان پسااستعماری

سه‌شنبه - ۱۴ دى ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

آغاز درس‌گفتارهایی درباره‌ی خواجوی کرمانی

چهارشنبه - ۰۸ دى ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

از خاقانی چه آموخته‌ایم؟

چهارشنبه - ۰۱ دى ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

خاقانی چه می‌گوید؟

چهارشنبه - ۲۴ آذر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

گرایش‌های نو در شعر آلمانی‌زبان

سه‌شنبه - ۲۳ آذر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

خراسانیه‌ها در قصاید خاقانی

چهارشنبه - ۱۷ آذر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

ملت عشق در بوته‌ی نقد

سه‌شنبه - ۱۶ آذر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

نامه‌های اخوانی خاقانی

چهارشنبه - ۰۳ آذر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

فلسفه‌ی ارتباطات

سه‌شنبه - ۰۲ آذر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

دلایل عشق

سه‌شنبه - ۲۵ آبان ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

فلسفه در سخن میامیزید

چهارشنبه - ۱۹ آبان ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب
صفحه 2 از 13