اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۸۷۴۵۶
:  نفیس- ادبیات
:  رباعیات حکیم عمر خیام (5 زبانه جیبی چرم پارمیس)
:  شعر فارسی قرن 5
   خیام
:   پارمیس
:  جیبی
:  ۱۳۹۳
:  ۱
:  ۱۳.۲
:  ۱۷.۳
:  سخت
:  ۱۱۸
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
وین حرف معما نه تو دانی و نه من
هست از پس پرده گفتگوی من و تو
چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من
۲۳ آبان ۱۳۹۴
پروین اربابی و سبحان معصومی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
در کارگه کوزه گری بودم دوش
دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش
هر یک به زبان حال با من گفتند
کو کوزه گر و کوزه خرو کوزه فروش
۲۳ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
یک عمر به کودکی به استاد شدیم
یک عمر زاستادی خود شاد شدیم
افسوس ندانیم که ما را چه رسید
از خاک بر آمدیم و بر باد شدیم
۲۳ آبان ۱۳۹۴
سبحان معصومی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
رباعی از خیام:

هرگز دل من ز علم محروم نشد
کم ... دیدن ادامه » ماند ز اسرار که معلوم نشد
هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز
معلوم نشد که هیچ معلوم نشد
۱۹ آبان ۱۳۹۴
محمد اکبری این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید