:  ۳۴۸۲۹
:  اقتصاد
:  رازهای تبلیغات
:  تبلیغات
   دیوید اگیلوی
   کوروش حمیدی
:   مبلغان
:  وزیری
:  ۱۶.۱
:  ۲۳.۲
:  نرم
:  ۲۰۰
:  ۴۳۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!