:  ۱۶۳۳۸۴
:  اقتصاد
:  خلق داستان برند
:  برندسازی بازاریابی
   دونالد میلر
   موسسه ترجمیک
:  وزیری
:  ۱۳۹۸
:  ۱
:  ۱۷
:  ۲۴
:  نرم
:  ۱۷۲
:  ۳۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!