:  ۱۴۹۵۱۵
:  اقتصاد
:  اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی (تجانس ها و تعارض ها)
:  اقتصاد حمایت گرایی
   فردریک لیست
   ناصر معتمدی
:  رقعي
:  ۱۳۹۷
:  ۱
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۲۹۶
:  ۳۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!