:  ۲۴۹۷۱
:  اقتصاد
:  نفحات نفت
:  نفت صنعت و تجارت
   رضا امیرخانی
:   افق
:  رقعی
:  ۱۴.۳
:  ۲۱.۱
:  نرم
:  ۲۳۲
:  ۳۲۰,۰۰۰ ریال


 

نفت همان دولت است و دولت همان نفت

رضا امیرخانی نویسنده ای پایبند به اصول خود است. با این همه، آثار داستانی و حتی غیرداستانی او با استقبال شگفت اقشار گوناگون خوانندگان روبه رو شده اند. شاید راز علاقه ی مردم، در صداقتی باشد که با قلم هنرمندانه ی او عجین است. 

شنیده ام که ستاره ی دریایی اگر بازوش زیر سنگ گیر بیافتد، از خیر بازو می گذرد و آن را قطع می کند. اما این مال وقتی است که ستاره بیم داشته باشد از خطر... دولت تا نفت دارد، خطری تهدیدش نمی کند! و این گونه، اقتصاد دولتی و مدیر سه لتی ساخته می شود.

مدیر نفتی چیزی به اسم افق در ذهن اش وجود ندارد. وقتی ارزیابی وجود نداشته باشد، حرکت بی معنا می شود و وقتی حرکت بی معنا شد، افق نیز.

 


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!