:  ۱۲۸۰۹۲
:  اقتصاد
:  دولت حزبی چین و شرکت های چندملیتی
:  شرکت های چندملیتی چین
   ژان پل گیشار
   فرزاد میرمحبوب
:   پرسش
:  رقعي
:  ۱۳۹۶
:  ۱
:  ۱۴.۴
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۳۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!