:  ۱۱۶۱۸۳
:  اقتصاد
:  مهارت های فروش (رازهای فروش هر چیز به هر کس)
:  موفقیت
   فردریک اکلوند
   مهدی قراچه داغی
:  رقعی
:  ۱۳۹۵
:  ۱
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۲۴۰
:  ۹۷۸۹۶۴۲۳۶۷۸۳۲
:  ۲۵۹,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!